Vườn đồi và ao Tsukiyama nằm trong số các khu vườn đẹp của Nhật Bản

Vườn đồi và ao Tsukiyama Trong thiết kế Vườn đồi [...]