[section label=”Trang cảm ơn”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_text text_align=”center”]

Form đã được gửi thành công

Cảm ơn quý khách đã gửi liên hệ, chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay!

[/ux_text]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”4036″]

[/col]

[/row]

[/section]